مقررات و شرايط شركت در نمايشگاه  
 

غرفه آرايي، تزئينات داخلي و نظافت داخل غرفه در طول دوره برگزاري نمايشگاه به عهده غرفه داران بوده و در صورت نياز به وسايل اضافي مي بايست راسا نسبت به تامين آن اقدام نمايند. غرفه دار موظف خواهد بود از هنگام افتتاح تا پايان مراسم اختتاميه از جمع آوري و تعطيل نمودن غرفه, خودداري و يك روز قبل از اتمام مدت نمايشگاه ضمن انجام تسويه حساب و اخذ مجوز كتبي از امور مالي شركت اقدام نمايد و نسبت به انتقال لوازم خود از نمايشگاه و تحويل غرفه به صورت اوليه به مسولين نمايشگاه در زمان تعيين شده اقدام نمايد. صاحب غرفه صرفا مجاز به استفاده از فضاي واگذاري و امكانات متعارف غرفه بوده و در صورت استفاده نادرست، جبران هر گونه خسارت وارده احتمالي را تعهد مي نمايد و همچنين انجام هر گونه تغييري در شكل و ساختار غرفه و يا متعلقات آن, تنها با كسب مجوز كتبي از مديريت نمايشگاه ميسر مي باشد (تعيين و برآورد خسارت توسط نمايشگاه انجام خواهد شد). نوشتن روي پانل ها و استفاده از پيچ، ميخ و يا هر وسيله اي كه به بدنه غرفه خسارت وارد نمايد ممنوع است. جابجايي پانل هاي نمايشگاهي ممنوع مي باشد. غرفه دار اجازه نصب پرده، پوستر و ساير عوامل تبليغي در خارج از غرفه را ندارد. در صورت تمايل با هماهنگي و پرداخت هزينه مي تواند مجوز كتبي لازم از روابط عمومي نمايشگاه دريافت كند. امور نمايشگاه ها عوامل تبليغاتي كه بدون مجوز نصب شده اند را جمع آوري خواهد نمود. كليه مسولين محترم غرفه ها موظفند قبل از افتتاح نسبت به بيمه نمودن كالاها و لوازم درون غرفه خود اقدام نمايند. بديهي است برگزار كننده در اين رابطه مسوليتي نخواهد داشت. سالن هاي نمايشگاه پس از پايان كار و تا قبل از بازگشايي براي بازديد عموم در روز بعد، پلمپ خواهد شد و در هنگام فك پلمپ حضور غرفه داران الزامي است و چنانچه به علت عدم حضور يا عدم توجه مسولين غرفه در طول ساعات گشايش سالن و بازديد عموم ، كالا يا وسايل داخل غرفه مفقود گردد هيچ مسوليتي متوجه نمايشگاه نخواهد بود. انتظار مي رود كه غرفه داران عزيز ضمن رعايت كامل شئونات اسلامي، برخورد مناسب با بازديد كنندگان داشته باشند و پوشش و آرايش غرفه داران زننده و خارج از عرف نباشد. رعايت كامل مقررات جاري و ضوابط حاكم و تدويني نمايشگاه از جمله استفاده از كارت شناسايي، رعايت ساعات كار نمايشگاه، زمان تحويل و تخليه غرفه و ... الزامي است. صداي سيستم صوتي در حد معقول و صداي آنها از محدوده غرفه خارج نشود و مزاحمت براي غرفه هاي اطراف ايجاد ننمايد. تصاويري كه از طريق كامپيوتر و يا ساير دستگاه ها پخش ميشود در حد معمول و متعارف با جامعه اسلامي باشد. غرفه ها حداكثر سه روز قبل از افتتاح نمايشگاه دراختيار غرفه داران قرار خواهد گرفت. كتيبه هاي سردرب غرفه ها با توجه به نام شركت (مندرج درفرم تقاضا) براي كليه متقاضيان نصب خواهد شد. نظافت راهروها و فضاهاي عمومي نمايشگاه بعهده برگزار كننده و نظافت داخل غرفه ها پس از تحويل بعهده متقاضي ميباشد. هيچ غرفه داري تا روز بعد از اختتام نمايشگاه مجاز به تعطيل نمودن غرفه خود در محل نمايشگاه نخواهد بود. مسئوليت حفظ اموال و كالاهاي موجود در غرفه در ساعات بازديد از نمايشگاه بعهده خود متقاضي مي باشد. شركت كننده ملزم به رعايت كليه بخشنامه ها، شئونات اسلامي مقررات و شرايطي است كه از طرف برگزار كننده اعلام ميگردد. نصب و استفاده از هرگونه وسايل و تجهيزات تبليغاتي و سمعي و بصري كه براي ساير مشاركت كنندگان ايجاد مزاحمت نمايد, اكيدا ممنوع است. تبليغات خارج از غرفه تنها با اخذ مجوز از روابط عمومي قابل اجرا مي باشد و شركت مختار است تبليغاتي را كه بدون هماهنگي انجام شده در اسرع وقت پاكسازي كند. ثبت نام و حضور در نمايشگاه به منزله پذيرش كليه مفاد اين قرارداد بوده و مسئوليت عدم رعايت هر يك از آنها بعهده شركت كننده مي باشد. تبليغات نمايشگاهي بصورت تراكت، بيل بورد، كارت ، پوستر و تيزر تلويزيوني مي باشد. درصورت درخواست بيشتر امكانات برقي درصورت امكان و با تاييد ناظر فني سالن قابل اجراء مي باشد. شرايط ثبت نام اولويت واگذاري غرفه بستگي به تاريخ رزرو غرفه و واريز وجه بطور كامل دارد. تعيين محل غرفه به اختيار شركت نمايشگاهها مي باشد و ليكن درصورت امكان با توجه به تاريخ رزرو غرفه و واريز وجه بطور كامل، نظر غرفه دار در رابطه با محل غرفه تامين خواهد شد. شركت كنندگان مجاز به واگذاري و يا تعويض غرفه هاي خود به غير نبوده و هرگونه تغييرات درخواستي فقط با تاييد كتبي برگزاركننده ممكن خواهد بود. كليه درخواست ها مي بايست به همراه فيش واريز وجه حداكثر تا تاريخ مشخص شده در فرم ثبت نام به دفتر شركت تحويل گرديده و يا ارسال شود. اعلام انصراف بعد از ثبت نام و واریز وجه پذیرفته نبوده و وجه واریزی مسترد نخواهد شد.