چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

اصفهان

24-21 تیر ماه 1395
مساحت غیر مفید:   10.000  متر مربع
     سالنهای تحت پوشش : نقش جهان، نصف جهان، شیخ بهایی،میرداماد
مساحت مفید:   5207    متر مربع
کشورهای مشارکت کننده: آلمان،ایتالیا، ترکیه ، چین، مالزی، تایوان
استانهای مشارکت کننده:
     تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس
تعداد مشارکت کنندگان: 72  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  12 شرکت

 


سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب
تبریز

29-26 مرداد ماه 1395
مساحت غیر مفید:   17.000  متر مربع
     سالنهای تحت پوشش :شهریار،پروین
مساحت مفید:  5986  متر مربع
کشورهای مشارکت کننده: آلمان،ایتالیا، ترکیه ، چین، مالزی، تایوان، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده:
     تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، فارس
تعداد مشارکت کنندگان: 105  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 95 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  10 شرکت

 

دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

شیراز

28-25 آبان
مساحت غیر مفید: 6000  متر مربع
سالنهای تحت پوشش : حافظ
مساحت مفید:   4000 متر مربع
کشورهای مشارکت کننده:  نمایندگی از آلمان – ایتالیا – مالزی – چین - ترکیه
استانهای مشارکت کننده:
 تهران – فارس – اصفان – آذربایجان شرقی – مازندران – خوزستان - مرکزی
تعداد مشارکت کنندگان: 62  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 55 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  7 شرکت

 

چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

اهواز


7-4 آذرماه 1396
مساحت غیر مفید: 4500  متر مربع
سالنهای تحت پوشش : کارون
مساحت مفید:   1500متر مربع
کشورهای مشارکت کننده:  نمایندگی از چین –ترکیه–مالزی
استانهای مشارکت کننده:
     تهران –البرز–آذربایجان –خوزستان -فارس
تعداد مشارکت کنندگان: 40  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 37 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  3 شرکت

 
 


اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

گرگان


30-27 مهر
مساحت غیر مفید: 3000  متر مربع
سالنهای تحت پوشش :  -
مساحت مفید:  1486متر مربع
کشورهای مشارکت کننده:  نمایندگی از  ترکیه
استانهای مشارکت کننده:
تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان خوزستان، مازندران،گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد
تعداد مشارکت کنندگان: 15  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 14 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  1 شرکت

 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته

تهران


30-27 بهمن
مساحت غیر مفید: 40000  متر مربع
سالنهای تحت پوشش : 7و6 – 27 – 40-41 –1-44و -2-44– B31 و A31 – 35 – 38 – A38 -B38-5-A5
مساحت مفید:  27500متر مربع
کشورهای مشارکت کننده:  آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، چین،کره جنوبی، فرانسه، هند، مالزی، ترکیه، تایوان، لهستان، رومانی، سوئیس، سنگاپور
استانهای مشارکت کننده:
تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان خوزستان، مازندران،گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد
تعداد مشارکت کنندگان: 406   شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 250 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  156 شرکت