سیزدمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

اصفهان
7-4 زمان: 10-07 خرداد ماه 1394
مساحت غیر مفید:  10.000متر مربع
     سالنهای تحت پوشش : نقش جهان، نصف جهان، شیخ بهایی،میرداماد
مساحت مفید:  5700متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: آلمان،ایتالیا، ترکیه ، چین، مالزی، تایوان

استانهای مشارکت کننده:
     تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 80  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 68 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  12 شرکت

 

اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب


سنندج
زمان: 22-19  خرداد ماه 1394
مساحت غیر مفید:  3500مترمربع
سالنهای تحت پوشش: ......
مساحت مفید:  2000متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: آلمان،ایتالیا، تایوان، ترکیه ، چین، مالزی، کره جنوبی

استانهای مشارکت کننده:
تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 30  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 22شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  8 شرکت

 

چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

کرج

زمان: 09-06  مرداد ماه 1394
مساحت غیر مفید:  5000متر مربع
سالنهای تحت پوشش : حافظ، فردوسی
مساحت مفید: 2800متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: آلمان،ایتالیا، ترکیه ، چین، کره جنوبی، مالزی

استانهای مشارکت کننده:
تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 47 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  13 شرکت

 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب
تبریز

زمان: 30-27 مرداد ماه 1394
مساحت غیر مفید:  17.000متر مربع
سالنهای تحت پوشش : پروین، آذربایجان، امیرکبیر
مساحت مفید:  10.0000 مربع

کشورهای مشارکت کننده: آلمان،ایتالیا، ترکیه ، چین، مالزی، تایوان، کره جنوبی

استانهای مشارکت کننده:
تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 115 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 90 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  25 شرکت

 

دومین  نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب
قائمشهر

زمان: 21الی24 مهر ماه1394
مساحت غیر مفید: 5000    متر مربع
سالنهای تحت پوشش :افرا_توسکا
مساحت مفید:     3000    مربع

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از چین- ترکیه –آلمان–مالزی -ایتالیا

استانهای مشارکت کننده:
تهران – البرز- خراسان شمالی –آذربایجان شرقی –اصفهان – فارس -  مازندران

تعداد مشارکت کنندگان:  45  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0  شرکت

 

سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب
اهواز

زمان:5الی8 آبان ماه 1394
مساحت غیر مفید: 4500    متر مربع
سالنهای تحت پوشش :خرمشهر _خلیج فارس
مساحت مفید: 2900   مربع

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از چین –ترکیه –آلمان –مالزی –ایتالیا

استانهای مشارکت کننده: تهران –البرز–آذربایجان –خوزستان -فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 40   شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی:  40 شرکت

 

نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب
شیراز

زمان: 19الی22 آبان ماه 1394
مساحت غیر مفید: 6000      متر مربع
سالنهای تحت پوشش :حافظ
مساحت مفید:   3500    مربع

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از آلمان – ایتالیا – هلند – مالزی – چین - ترکیه

استانهای مشارکت کننده: تهران – فارس – اصفان – آذربایجان شرقی – مازندران – خوزستان - مرکزی

تعداد مشارکت کنندگان: 60   شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی:   60شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0  شرکت

 

پنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوله واتصالات، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته شیر، پمپ و فیلتر
تهران

زمان: 18-15 آذر 1394
مساحت غیر مفید: 6000متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 8 و 9
مساحت مفید: 2800 مربع

کشورهای مشارکت کننده: کنیا، چین، ترکیه، آلمان، فرانسه

استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، گلستان، قم ، خوزستان

تعداد مشارکت کنندگان: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 79 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 6 شرکت

 

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین آلات و تجهیزات وابسته
تهران

زمان: 14-11 بهمن ماه 1394

مساحت غیر مفید: 14000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش : 2/44،1/44، A41، 41، 40
مساحت مفید: 000/12  متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: مالزی، ایتالیا، ترکیه، چین، آلمان

استانهای مشارکت کننده:
تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی ، اردبیل، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، البرز، خراسان رضوی،قزوین، قم

تعداد مشارکت کنندگان: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته
تهران

زمان: 14-11 بهمن ماه 1394
مساحت غیر مفید:   34600 متر مربع
سالنهای تحت پوشش : A 38، 38،35،B31 و A31، 12و13، 10و11، 8و9، 7، 6
مساحت مفید: 25500 متر مربع

کشورهای مشارکت کننده:
آلمان،اتریش، اسپانیا، ایتالیا، امریکا، بلژیک، روسیه، امارات، انگلستان، اکراین، چین، هنگ کنگ؛ کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، هند ، امارات، مالزی، ترکیه، تایوان، تایلند

استانهای مشارکت کننده:
تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان خوزستان، مازندران،گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی
گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان 480 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 300 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 180 شرکت