چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

اصفهان


15-12 مرداد ماه 1396
مساحت غیر مفید:   15.000  متر مربع
 سالنهای تحت پوشش :  شهریار- پروین اعتصامی
مساحت مفید:   7500    متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: آلمان،ایتالیا، ترکیه ، چین، مالزی، تایوان،کره

استانهای مشارکت کننده:
تهران- البرز- آذربایجان- مازندران- قم- مرکزی- اصفهان- خوزستان

تعداد مشارکت کنندگان: 110  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  5 شرکت

 

 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

تبریز


31 – 28  تیر 1396

مساحت غیر مفید:   12.000  متر مربع
     سالنهای تحت پوشش : نقش جهان- نصف جهان- شیخ بهایی- میرداماد
مساحت مفید:  5200  متر مربع
کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، تایوان، کره، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده:
تهران، البرز، فارس، آذربایجان، مازندران، اصفهان، قم، مرکزی، خوزستان
تعداد مشارکت کنندگان: 75  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 73 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  2 شرکت

 

 
 

 

 

دومین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب، ماشین‌آلات، ابزار، یراق‌آلات و تجهیزات وابسته
زمان:  14 – 11  مهر 1396
مساحت مفید:  8500 متر مربع

مساحت غیر مفید:  15000 متر مربع
کشورهای مشارکت کننده:

ایتالیا- آلمان- چین- ترکیه- کره

استانهای مشارکت کننده: تهران- البرز- فارس- خوزستان- مازندران- آذربایجان غربی- قم

تعداد مشارکت کنندگان: 83  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی:  -  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:   -  شرکت: 

 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین‌آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

زمان:  12 – 9  آبان 1396
سالنهای تحت پوشش:  سالن حافظ

مساحت مفید:   4200    متر مربع
مساحت غیر مفید:  6300  متر مربع
کشورهای مشارکت کننده:
ترکیه- کره- چین- ایتالیا- آلمان

استانهای مشارکت کننده:  
تهران- فارس- مازندران- قم- آذربایجان- خوزستان

تعداد مشارکت کنندگان:  63 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی:  -  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:   -  شرکت

 

اولین نمایشگاه بین المللی ماشین‌آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

 زمان:  26 – 23  آبان 1396
سالنهای تحت پوشش:  2
مساحت مفید:  1200 متر مربع

 مساحت غیر مفید:   2300 متر مربع
کشورهای مشارکت کننده:  چین- کره- ترکیه- ایتالیا

استانهای مشارکت کننده:  تهران- البرز- قم- فارس- مازندران

تعداد مشارکت کنندگان:  22 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی:   - شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:   -  شرکت

 

پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین‌آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

زمان:  12 – 9  آذر 1396
سالنهای تحت پوشش:  کارون
مساحت مفید:  1700     متر مربع
مساحت غیر مفید:  3000 متر مربع
کشورهای مشارکت کننده:  چین- ترکیه- کره

استانهای مشارکت کننده:  تهران- البرز- آذربایجان غربی- خوزستان- فارس- قم

تعداد مشارکت کنندگان: 30  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی:  -  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:   -  شرکت

 

اولین نمایشگاه بین‌المللی ورزش،محصولات نوین و تجهیزات وابسته
 

   زمان:  29 – 25  دی 1396

سالنهای تحت پوشش:  A6 
مساحت مفید:  2800 متر مربع

مساحت غیر مفید:   4000 متر مربع
کشورهای مشارکت کننده:  چین، تایوان، آلمان، ایتالیا

استانهای مشارکت کننده:  تهران، تبریز، اصفهان، مشهد

تعداد مشارکت کنندگان:   60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی:    50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:   10  شرکت

 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب
تهران

زمان:  26-23 بهمن 1396

مساحت غیر مفید:   40.000  متر مربع
سالنهای تحت پوشش :6-7-8-9-31A-31B-35-38-38B-40-41-44.1-44.2
مساحت مفید:  28000  متر مربع
کشورهای مشارکت کننده:

آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، چین، کره جنوبی، فرانسه، هند، مالزی، ترکیه، تایوان، لهستان، رومانی، سوئیس، سنگاپور

استانهای مشارکت کننده:

تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، خوزستان، مازندران،

گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 320  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 220 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 100 شرکت