چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

اصفهان


15-12 مرداد ماه 1396
مساحت غیر مفید:   15.000  متر مربع
 سالنهای تحت پوشش :  شهریار- پروین اعتصامی
مساحت مفید:   7500    متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: آلمان،ایتالیا، ترکیه ، چین، مالزی، تایوان،کره

استانهای مشارکت کننده:
تهران- البرز- آذربایجان- مازندران- قم- مرکزی- اصفهان- خوزستان

تعداد مشارکت کنندگان: 110  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  5 شرکت

 

 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب

تبریز


31 – 28  تیر 1396

مساحت غیر مفید:   12.000  متر مربع
     سالنهای تحت پوشش : نقش جهان- نصف جهان- شیخ بهایی- میرداماد
مساحت مفید:  5200  متر مربع
کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، تایوان، کره، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده:
تهران، البرز، فارس، آذربایجان، مازندران، اصفهان، قم، مرکزی، خوزستان
تعداد مشارکت کنندگان: 75  شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 73 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:  2 شرکت